-11%
7.950.000Giá niêm yết: 8.950.000
CPU:Intel Core i5-8265U
Màn hình:14 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-12%
7.350.000Giá niêm yết: 8.350.000
CPU:Intel Core i5-8350U
Màn hình:13.3 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-18%
4.500.000Giá niêm yết: 5.500.000
CPU:Intel Core i5-4100U
Màn hình:14 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-12%
7.450.000Giá niêm yết: 8.450.000
CPU:Intel Core i5-8350u
Màn hình:14 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-10%
8.650.000Giá niêm yết: 9.650.000
CPU:Intel Core i7-7600U
Màn hình:13.3 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-13%
6.850.000Giá niêm yết: 7.850.000
CPU:Intel Core i5-7300HQ
Màn hình:15.6 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-16%
5.350.000Giá niêm yết: 6.350.000
CPU:Intel Core i5-6300HQ
Màn hình:14 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-12%
7.350.000Giá niêm yết: 8.350.000
CPU:Intel Core i5-8350U
Màn hình:13.3 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-19%
4.350.000Giá niêm yết: 5.350.000
CPU:Intel Core i5-5300U
Màn hình:14 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-17%
4.950.000Giá niêm yết: 5.950.000
CPU:Intel Core i5-5300U
Màn hình:14 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-22%
4.550.000Giá niêm yết: 5.850.000
CPU:Intel Core i5-6300U
Màn hình:12.5 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-11%
7.850.000Giá niêm yết: 8.850.000
CPU:Intel Core i5-8350U
Màn hình:14 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-12%
7.350.000Giá niêm yết: 8.350.000
CPU:Intel Core i5-8350U
Màn hình:13.3 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-19%
4.350.000Giá niêm yết: 5.350.000
CPU:Intel Core i5-5300U
Màn hình:14 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-12%
7.350.000Giá niêm yết: 8.350.000
CPU:Intel Core i5-8350U
Màn hình:13.3 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-11%
7.850.000Giá niêm yết: 8.850.000
CPU:Intel Core i7-7600U
Màn hình:14 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-10%
8.650.000Giá niêm yết: 9.650.000
CPU:Intel Core i7-7600U
Màn hình:13.3 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-16%
2 out of 5
5.450.000Giá niêm yết: 6.450.000
CPU:Intel Core i5-6300u
Màn hình:14 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
1 đánh giá
-12%
7.450.000Giá niêm yết: 8.450.000
CPU:Intel Core i5-8350u
Màn hình:14 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-12%
7.450.000Giá niêm yết: 8.450.000
CPU:Intel Core i5-8350U
Màn hình:13.3 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-12%
7.350.000Giá niêm yết: 8.350.000
CPU:Intel Core i5-8350U
Màn hình:13.3 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-10%
13.290.000Giá niêm yết: 14.690.000
CPU:I3-1215U
Màn hình:15.6 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-15%
5.850.000Giá niêm yết: 6.850.000
CPU:Intel Core i7-6600HQ
Màn hình:14 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-7%
3.5 out of 5
25.980.000Giá niêm yết: 27.980.000
CPU:I5-12500H
Màn hình:15.6 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
2 đánh giá
-13%
6.850.000Giá niêm yết: 7.850.000
CPU:Intel Core i5-7300HQ
Màn hình:15.6 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-12%
7.450.000Giá niêm yết: 8.450.000
CPU:Intel Core i5-8350u
Màn hình:14 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-21%
11.000.000Giá niêm yết: 14.000.000
CPU:Intel Core i5-8300HQ
Màn hình:15.6 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-14%
5.950.000Giá niêm yết: 6.950.000
CPU:Intel Core i5-6300u
Màn hình:14 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-14%
6.250.000Giá niêm yết: 7.250.000
CPU:Intel Core i5-6300u
Màn hình:14 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-25%
5 out of 5
6.150.000Giá niêm yết: 8.150.000
CPU:Intel Core i5-6300u
Màn hình:14 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
1 đánh giá
-10%
13.290.000Giá niêm yết: 14.690.000
CPU:I3-1215U
Màn hình:15.6 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-21%
11.000.000Giá niêm yết: 14.000.000
CPU:Intel Core i5-8300HQ
Màn hình:15.6 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-22%
18.690.000Giá niêm yết: 23.990.000
CPU:R5-5600H
Màn hình:15.6 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
-7%
3.5 out of 5
25.980.000Giá niêm yết: 27.980.000
CPU:I5-12500H
Màn hình:15.6 inches
Hỗ trợ trả góp 0% - Combo quà tặng trị giá 500k
2 đánh giá

HÌNH ẢNH TẠI CỬA HÀNG

Xem tất cả