CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Trường hợp bảo hành đối với khách hàng ở xa bên cửa hàng sẽ lên đơn hàng, Quý khách hàng chỉ cần gói lại máy có shiper đến tận nhà Quý khách hàng lấy máy về bảo hành, khách hàng không mất thêm chi phí phát sinh nào.

Trường hợp bảo hành đối với khách hàng ở gần Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ cửa hàng chúng tôi để được bảo hành và sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.

Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:

Tên đơn vị: LAPTOP 296

Địa chỉ trụ sở: 63 Đường Máng, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Điện thoại: 0973740121

Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoặc tiến hành đổi sản phẩm theo đúng chính sách của cửa hàng đã đưa ra cho quý khách hàng.